Làm thế nào để tôi có thể cài trên subdomain

 1. Nguyen2

  Nguyen2 - Apr 17, 2018 New Member

  Credit
  Point
  Hiện tại tôi đã mua Advanced Thread Rating cho phiên bản Xenforo 2.0 cho domain Viral.com.vn nhưng tôi mới đang thử nghiệm trên subdomain demo.viral.com.vn . Làm thế nào tôi có thể cài trên subdomain này được. Cảm ơn!
   
  Loading...
 2. Lisa Nguyen

  Lisa Nguyen - Apr 19, 2018 Brivium Tester Staff Member

  Credit
  Point
  Hi,

  Please check my answer in your ticket which you submitted to Technical Department.

  Many thanks,
   
  joey_tbf likes this.
  #2